IRB là gì? Nghĩa của từ irb

IRB là gì?

IRB“International Rugby Board” trong tiếng Anh.

IRB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRB“International Rugby Board”.

International Rugby Board: Ban bóng bầu dục quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IRB

IRB có nghĩa “International Rugby Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban bóng bầu dục quốc tế”.