IRBM là gì? Nghĩa của từ irbm

IRBM là gì?

IRBM“Intermediate Range Ballistic Missile” trong tiếng Anh.

IRBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRBM“Intermediate Range Ballistic Missile”.

Intermediate Range Ballistic Missile: Tên lửa đạn đạo tầm trung.

Giải thích ý nghĩa của IRBM

IRBM có nghĩa “Intermediate Range Ballistic Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa đạn đạo tầm trung”.