IREA là gì? Nghĩa của từ irea

IREA là gì?

IREA“Intermountain Rural Electric Association” trong tiếng Anh.

IREA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IREA“Intermountain Rural Electric Association”.

Intermountain Rural Electric Association: Hiệp hội Điện nông thôn Intermountain.

Giải thích ý nghĩa của IREA

IREA có nghĩa “Intermountain Rural Electric Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Điện nông thôn Intermountain”.