IRINN là gì? Nghĩa của từ irinn

IRINN là gì?

IRINN“Islamic Republic of Iran News Network” trong tiếng Anh.

IRINN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRINN“Islamic Republic of Iran News Network”.

Islamic Republic of Iran News Network: Mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Giải thích ý nghĩa của IRINN

IRINN có nghĩa “Islamic Republic of Iran News Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng tin tức Cộng hòa Hồi giáo Iran”.