IRL là gì? Nghĩa của từ irl

IRL là gì?

IRL“In Real Life” trong tiếng Anh.

IRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRL“In Real Life”.

In Real Life: Trong đời thực.

Một số kiểu IRL viết tắt khác:

Ireland: Ireland.
ISO 3166 bát quái.

Industrial Research Limited: Công ty TNHH Nghiên cứu Công nghiệp.

Indy Racing League: Indy Racing League.

Giải thích ý nghĩa của IRL

IRL có nghĩa “In Real Life”, dịch sang tiếng Việt là “Trong đời thực”.