IRO là gì? Nghĩa của từ iro

IRO là gì?

IRO“International Refugee Organisation” trong tiếng Anh.

IRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRO“International Refugee Organisation”.

International Refugee Organisation: Tổ chức người tị nạn quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IRO

IRO có nghĩa “International Refugee Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức người tị nạn quốc tế”.