IRR là gì? Nghĩa của từ irr

IRR là gì?

IRR“Iranian rial” trong tiếng Anh.

IRR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRR“Iranian rial”.

Iranian rial: Đồng rial của Iran.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của IRR

IRR có nghĩa “Iranian rial”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng rial của Iran”.