IRST là gì? Nghĩa của từ irst

IRST là gì?

IRST“Infra-Red Search and Track” trong tiếng Anh.

IRST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRST“Infra-Red Search and Track”.

Infra-Red Search and Track: Tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại.

Giải thích ý nghĩa của IRST

IRST có nghĩa “Infra-Red Search and Track”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại”.