IS là gì? Nghĩa của từ is

IS là gì?

IS“Information Systems” trong tiếng Anh.

IS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IS“Information Systems”.

Information Systems: Hệ thông thông tin.

Một số kiểu IS viết tắt khác:

Israel: Israel.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Icelandic language: Tiếng Iceland.
mã ISO 639-1: is.

Giải thích ý nghĩa của IS

IS có nghĩa “Information Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thông thông tin”.