ISBP là gì? Nghĩa của từ isbp

ISBP là gì?

ISBP“Information Systems for Business Performance” trong tiếng Anh.

ISBP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISBP“Information Systems for Business Performance”.

Information Systems for Business Performance: Hệ thống thông tin cho hiệu quả kinh doanh.

Một số kiểu ISBP viết tắt khác:

Israel Society of Biological Psychiatry: Hiệp hội Tâm thần sinh học Israel.

International Standard Banking Practice: Thực hành Ngân hàng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISBP

ISBP có nghĩa “Information Systems for Business Performance”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin cho hiệu quả kinh doanh”.