ISDN là gì? Nghĩa của từ isdn

ISDN là gì?

ISDN“Integrated Services Digital Network” trong tiếng Anh.

ISDN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISDN“Integrated Services Digital Network”.

Integrated Services Digital Network: Dịch vụ tích hợp Mạng kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của ISDN

ISDN có nghĩa “Integrated Services Digital Network”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tích hợp Mạng kỹ thuật số”.