ISIL là gì? Nghĩa của từ isil

ISIL là gì?

ISIL“Islamic State of Iraq and the Levant” trong tiếng Anh.

ISIL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISIL“Islamic State of Iraq and the Levant”.

Islamic State of Iraq and the Levant: Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant.

Giải thích ý nghĩa của ISIL

ISIL có nghĩa “Islamic State of Iraq and the Levant”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant”.