ISMC là gì? Nghĩa của từ ismc

ISMC là gì?

ISMC“Intelligent Sounding Meaningless Conversation” trong tiếng Anh.

ISMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISMC“Intelligent Sounding Meaningless Conversation”.

Intelligent Sounding Meaningless Conversation: Âm thanh thông minh Cuộc hội thoại vô nghĩa.

Giải thích ý nghĩa của ISMC

ISMC có nghĩa “Intelligent Sounding Meaningless Conversation”, dịch sang tiếng Việt là “Âm thanh thông minh Cuộc hội thoại vô nghĩa”.