ISPO là gì? Nghĩa của từ ispo

ISPO là gì?

ISPO“Initial Stake-Pool Offering” trong tiếng Anh.

ISPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISPO“Initial Stake-Pool Offering”.

Initial Stake-Pool Offering: Cung cấp cổ phần ban đầu.

Một số kiểu ISPO viết tắt khác:

International Simultaneous Policy Organisation: Tổ chức Chính sách Đồng thời Quốc tế.

International Society for Prosthetics and Orthotics: Hiệp hội chân tay giả và chỉnh hình quốc tế.

International Stateless Persons Organisation: Tổ chức người không quốc tịch quốc tế.

Indonesian Sustainable Palm Oil: Dầu cọ bền vững của Indonesia.

Internal Security & Public Order: An ninh nội bộ & Trật tự công cộng.

Giải thích ý nghĩa của ISPO

ISPO có nghĩa “Initial Stake-Pool Offering”, dịch sang tiếng Việt là “Cung cấp cổ phần ban đầu”.