ISR là gì? Nghĩa của từ isr

ISR là gì?

ISR“Intelligence, Surveillance and Reconnaissance” trong tiếng Anh.

ISR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISR“Intelligence, Surveillance and Reconnaissance”.

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance: Tình báo, Giám sát và Trinh sát.

Một số kiểu ISR viết tắt khác:

Israel: Israel.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ISR

ISR có nghĩa “Intelligence, Surveillance and Reconnaissance”, dịch sang tiếng Việt là “Tình báo, Giám sát và Trinh sát”.