ISRO là gì? Nghĩa của từ isro

ISRO là gì?

ISRO“Indian Space Research Organisation” trong tiếng Anh.

ISRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISRO“Indian Space Research Organisation”.

Indian Space Research Organisation: Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của ISRO

ISRO có nghĩa “Indian Space Research Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ”.