ISSN là gì? Nghĩa của từ issn

ISSN là gì?

ISSN“International standard serial number” trong tiếng Anh.

ISSN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISSN“International standard serial number”.

International standard serial number: Số sê-ri tiêu chuẩn quốc tế.
ISO 3297.

Giải thích ý nghĩa của ISSN

ISSN có nghĩa “International standard serial number”, dịch sang tiếng Việt là “Số sê-ri tiêu chuẩn quốc tế”.