ISTA là gì? Nghĩa của từ ista

ISTA là gì?

ISTA“Information Science and Technology Association” trong tiếng Anh.

ISTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISTA“Information Science and Technology Association”.

Information Science and Technology Association: Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thông tin.

Một số kiểu ISTA viết tắt khác:

International Seed Testing Association: Hiệp hội kiểm nghiệm hạt giống quốc tế.

International School of Temple Arts: Trường Nghệ thuật Đền thờ Quốc tế.

Institute of Science and Technology Austria: Viện Khoa học và Công nghệ Áo.

International School of Theatre Anthropology: Trường Nhân học Sân khấu Quốc tế.

Internet Sacred Text Archive: Kho lưu trữ văn bản thiêng liêng trên Internet.

International Society for Technology in Arthroplasty: Hiệp hội Quốc tế về Công nghệ Tạo hình khớp.

International Safe Transit Association: Hiệp hội Vận tải An toàn Quốc tế.

Indiana State Teachers Association: Hiệp hội giáo viên bang Indiana.

Iterative Shrinkage Thresholding Algorithm: Thuật toán ngưỡng co ngót lặp lại.

International Schools Theatre Association: Hiệp hội Sân khấu các trường quốc tế.

Indonesian Shipping and Transport: Vận chuyển và Vận chuyển Indonesia.

International Society for Technology Assessment: Hiệp hội Đánh giá Công nghệ Quốc tế.

Institute of Science and Techniques of the Ancient World: Viện Khoa học và Kỹ thuật Thế giới Cổ đại.

Imaging, Sciences, and Technology Academy: Học viện Hình ảnh, Khoa học và Công nghệ.

Giải thích ý nghĩa của ISTA

ISTA có nghĩa “Information Science and Technology Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thông tin”.