ISTAR là gì? Nghĩa của từ istar

ISTAR là gì?

ISTAR“Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance” trong tiếng Anh.

ISTAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISTAR“Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance”.

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance: Tình báo, Giám sát, Thu thập mục tiêu và Trinh sát.

Giải thích ý nghĩa của ISTAR

ISTAR có nghĩa “Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance”, dịch sang tiếng Việt là “Tình báo, Giám sát, Thu thập mục tiêu và Trinh sát”.