ISTS là gì? Nghĩa của từ ists

ISTS là gì?

ISTS“Intel Science Talent Search” trong tiếng Anh.

ISTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISTS“Intel Science Talent Search”.

Intel Science Talent Search: Tìm kiếm Tài năng Khoa học Intel.

Giải thích ý nghĩa của ISTS

ISTS có nghĩa “Intel Science Talent Search”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm Tài năng Khoa học Intel”.