ITA là gì? Nghĩa của từ ita

ITA là gì?

ITA“Italy” trong tiếng Anh.

ITA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITA“Italy”.

Italy: Ý.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu ITA viết tắt khác:

Italian language: Ngôn ngữ Ý.
mã ISO 639-2: ita.

Giải thích ý nghĩa của ITA

ITA có nghĩa “Italy”, dịch sang tiếng Việt là “Ý”.