ITALY là gì? Nghĩa của từ italy

ITALY là gì?

ITALY“I'll Truly Always Love You” trong tiếng Anh.

ITALY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITALY“I'll Truly Always Love You”.

I'll Truly Always Love You: Tôi sẽ thực sự luôn yêu bạn.

Giải thích ý nghĩa của ITALY

ITALY có nghĩa “I'll Truly Always Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi sẽ thực sự luôn yêu bạn”.