ITAR là gì? Nghĩa của từ itar

ITAR là gì?

ITAR“International Traffic in Arms Regulations” trong tiếng Anh.

ITAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITAR“International Traffic in Arms Regulations”.

International Traffic in Arms Regulations: Quy định về lưu thông vũ khí quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ITAR

ITAR có nghĩa “International Traffic in Arms Regulations”, dịch sang tiếng Việt là “Quy định về lưu thông vũ khí quốc tế”.