ITC là gì? Nghĩa của từ itc

ITC là gì?

ITC“Inferior Temporal Cortex” trong tiếng Anh.

ITC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITC“Inferior Temporal Cortex”.

Inferior Temporal Cortex: Vỏ não thái dương dưới.
sinh lý thần kinh.

Giải thích ý nghĩa của ITC

ITC có nghĩa “Inferior Temporal Cortex”, dịch sang tiếng Việt là “Vỏ não thái dương dưới”.