IV là gì? Nghĩa của từ iv

IV là gì?

IV“Four” trong tiếng Anh.

IV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IV“Four”.

Four: Bốn.
bằng chữ số La Mã.

Một số kiểu IV viết tắt khác:

Côte d'Ivoire: Côte d'Ivoire.
mã quốc gia FIPS 10-4, từ Bờ Biển Ngà.

IntraVenous: IntraVenous.
như trong liệu pháp nhỏ giọt hoặc tiêm tĩnh mạch.

Giải thích ý nghĩa của IV

IV có nghĩa “Four”, dịch sang tiếng Việt là “Bốn”.