IVECO là gì? Nghĩa của từ iveco

IVECO là gì?

IVECO“Industrial Vehicles Corporation” trong tiếng Anh.

IVECO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVECO“Industrial Vehicles Corporation”.

Industrial Vehicles Corporation: Tổng công ty Xe công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của IVECO

IVECO có nghĩa “Industrial Vehicles Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty Xe công nghiệp”.