IWT là gì? Nghĩa của từ iwt

IWT là gì?

IWT“Illegal Wildlife Trade” trong tiếng Anh.

IWT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IWT“Illegal Wildlife Trade”.

Illegal Wildlife Trade: Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Giải thích ý nghĩa của IWT

IWT có nghĩa “Illegal Wildlife Trade”, dịch sang tiếng Việt là “Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”.