J2EE là gì? Nghĩa của từ j2ee

J2EE là gì?

J2EE“Java 2 Platform, Enterprise Edition” trong tiếng Anh.

J2EE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J2EE“Java 2 Platform, Enterprise Edition”.

Java 2 Platform, Enterprise Edition: Nền tảng Java 2, Phiên bản Doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của J2EE

J2EE có nghĩa “Java 2 Platform, Enterprise Edition”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Java 2, Phiên bản Doanh nghiệp”.