J2ME là gì? Nghĩa của từ j2me

J2ME là gì?

J2ME“Java 2 Platform, Micro Edition” trong tiếng Anh.

J2ME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J2ME“Java 2 Platform, Micro Edition”.

Java 2 Platform, Micro Edition: Nền tảng Java 2, Phiên bản Micro.

Giải thích ý nghĩa của J2ME

J2ME có nghĩa “Java 2 Platform, Micro Edition”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Java 2, Phiên bản Micro”.