J4 là gì? Nghĩa của từ j4

J4 là gì?

J4“Joint Logistics Directorate” trong tiếng Anh.

J4 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng J4“Joint Logistics Directorate”.

Joint Logistics Directorate: Tổng cục Hậu cần.

Giải thích ý nghĩa của J4

J4 có nghĩa “Joint Logistics Directorate”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng cục Hậu cần”.