JAL là gì? Nghĩa của từ jal

JAL là gì?

JAL“Japan Airlines” trong tiếng Anh.

JAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAL“Japan Airlines”.

Japan Airlines: Hãng hàng không Nhật Bản.

Giải thích ý nghĩa của JAL

JAL có nghĩa “Japan Airlines”, dịch sang tiếng Việt là “Hãng hàng không Nhật Bản”.