JAM là gì? Nghĩa của từ jam

JAM là gì?

JAM“Jamaica” trong tiếng Anh.

JAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JAM“Jamaica”.

Jamaica: Jamaica.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của JAM

JAM có nghĩa “Jamaica”, dịch sang tiếng Việt là “Jamaica”.