JEZ là gì? Nghĩa của từ jez

JEZ là gì?

JEZ“Joint Engagement Zone” trong tiếng Anh.

JEZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JEZ“Joint Engagement Zone”.

Joint Engagement Zone: Khu vực tương tác chung.

Giải thích ý nghĩa của JEZ

JEZ có nghĩa “Joint Engagement Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực tương tác chung”.