JFA là gì? Nghĩa của từ jfa

JFA là gì?

JFA“Jump Flooding Algorithm” trong tiếng Anh.

JFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFA“Jump Flooding Algorithm”.

Jump Flooding Algorithm: Thuật toán Jump Flooding.

Một số kiểu JFA viết tắt khác:

Japan Football Association: Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Jordan Football Association: Hiệp hội bóng đá Jordan.

Jersey Football Association: Hiệp hội bóng đá Jersey.

Jewish Future Alliance: Liên minh tương lai của người Do Thái.

Jharkhand Football Association: Hiệp hội bóng đá Jharkhand.

Johor Football Association: Hiệp hội bóng đá Johor.

Judo Federation of Australia: Liên đoàn Judo Úc.

Journalists' Forum Assam: Diễn đàn nhà báo Assam.

JAL Flight Academy: Học viện bay JAL.

Japan Flying Disk Athletic: Đĩa bay Nhật Bản điền kinh.

Jody Foster's Army.

Japan Fistball Association: Hiệp hội bóng ném Nhật Bản.

Giải thích ý nghĩa của JFA

JFA có nghĩa “Jump Flooding Algorithm”, dịch sang tiếng Việt là “Thuật toán Jump Flooding”.