JFACC là gì? Nghĩa của từ jfacc

JFACC là gì?

JFACC“Joint Force Air Component Commander” trong tiếng Anh.

JFACC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFACC“Joint Force Air Component Commander”.

Joint Force Air Component Commander: Tư lệnh thành phần không quân liên quân.

Giải thích ý nghĩa của JFACC

JFACC có nghĩa “Joint Force Air Component Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Tư lệnh thành phần không quân liên quân”.