JFC là gì? Nghĩa của từ jfc

JFC là gì?

JFC“Joint Force Commander” trong tiếng Anh.

JFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFC“Joint Force Commander”.

Joint Force Commander: Chỉ huy lực lượng chung.

Giải thích ý nghĩa của JFC

JFC có nghĩa “Joint Force Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy lực lượng chung”.