JFET là gì? Nghĩa của từ jfet

JFET là gì?

JFET“Junction Field-Effect Transistor” trong tiếng Anh.

JFET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFET“Junction Field-Effect Transistor”.

Junction Field-Effect Transistor: Transistor hiệu ứng trường nối.

Giải thích ý nghĩa của JFET

JFET có nghĩa “Junction Field-Effect Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Transistor hiệu ứng trường nối”.