JFF là gì? Nghĩa của từ jff

JFF là gì?

JFF“Jamaica Football Federation” trong tiếng Anh.

JFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFF“Jamaica Football Federation”.

Jamaica Football Federation: Liên đoàn bóng đá Jamaica.

Giải thích ý nghĩa của JFF

JFF có nghĩa “Jamaica Football Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Jamaica”.