JFLCC là gì? Nghĩa của từ jflcc

JFLCC là gì?

JFLCC“Joint Force Land Component Commander” trong tiếng Anh.

JFLCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JFLCC“Joint Force Land Component Commander”.

Joint Force Land Component Commander: Chỉ huy thành phần đất liền của lực lượng liên quân.

Giải thích ý nghĩa của JFLCC

JFLCC có nghĩa “Joint Force Land Component Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy thành phần đất liền của lực lượng liên quân”.