JH là gì? Nghĩa của từ jh

JH là gì?

JH“Japan Highway Public Corporation” trong tiếng Anh.

JH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JH“Japan Highway Public Corporation”.

Japan Highway Public Corporation: Japan Highway Public Corporation.

Một số kiểu JH viết tắt khác:

Jharkhand: Jharkhand.
mã nhà nước của Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của JH

JH có nghĩa “Japan Highway Public Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Japan Highway Public Corporation”.