JIC là gì? Nghĩa của từ jic

JIC là gì?

JIC“Joint Intelligence Centre” trong tiếng Anh.

JIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JIC“Joint Intelligence Centre”.

Joint Intelligence Centre: Trung tâm tình báo chung.

Giải thích ý nghĩa của JIC

JIC có nghĩa “Joint Intelligence Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm tình báo chung”.