JINI là gì? Nghĩa của từ jini

JINI là gì?

JINI“Java Intelligent Network Infrastructure” trong tiếng Anh.

JINI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JINI“Java Intelligent Network Infrastructure”.

Java Intelligent Network Infrastructure: Cơ sở hạ tầng mạng thông minh Java.

Giải thích ý nghĩa của JINI

JINI có nghĩa “Java Intelligent Network Infrastructure”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở hạ tầng mạng thông minh Java”.