JITC là gì? Nghĩa của từ jitc

JITC là gì?

JITC“Joint Interoperability Test Command” trong tiếng Anh.

JITC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JITC“Joint Interoperability Test Command”.

Joint Interoperability Test Command: Lệnh kiểm tra khả năng tương tác chung.

Giải thích ý nghĩa của JITC

JITC có nghĩa “Joint Interoperability Test Command”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh kiểm tra khả năng tương tác chung”.