JJ là gì? Nghĩa của từ jj

JJ là gì?

JJ“Josephson Junction” trong tiếng Anh.

JJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JJ“Josephson Junction”.

Josephson Junction: Điểm giao nhau Josephson.

Một số kiểu JJ viết tắt khác:

Jeonju University: Đại học Jeonju.

Giải thích ý nghĩa của JJ

JJ có nghĩa “Josephson Junction”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm giao nhau Josephson”.