JJB là gì? Nghĩa của từ jjb

JJB là gì?

JJB“Juvenile Justice Board” trong tiếng Anh.

JJB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JJB“Juvenile Justice Board”.

Juvenile Justice Board: Ban tư pháp vị thành niên.

Giải thích ý nghĩa của JJB

JJB có nghĩa “Juvenile Justice Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban tư pháp vị thành niên”.