JK là gì? Nghĩa của từ jk

JK là gì?

JK“Just Kidding” trong tiếng Anh.

JK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JK“Just Kidding”.

Just Kidding: Chỉ đùa thôi.

Một số kiểu JK viết tắt khác:

Jedi Knight: Hiệp sĩ Jedi.

Spanair: Spanair.
công ty chỉ định hãng hàng không IATA.

Jammu & Kashmir: Jammu & Kashmir.
mã nhà nước Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của JK

JK có nghĩa “Just Kidding”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ đùa thôi”.