JL là gì? Nghĩa của từ jl

JL là gì?

JL“Japan Airlines” trong tiếng Anh.

JL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JL“Japan Airlines”.

Japan Airlines: Japan Airlines.
hãng hàng không IATA.

Giải thích ý nghĩa của JL

JL có nghĩa “Japan Airlines”, dịch sang tiếng Việt là “Japan Airlines”.