JMD là gì? Nghĩa của từ jmd

JMD là gì?

JMD“Jamaican dollar” trong tiếng Anh.

JMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JMD“Jamaican dollar”.

Jamaican dollar: Đô la Jamaica.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của JMD

JMD có nghĩa “Jamaican dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Jamaica”.