JNI là gì? Nghĩa của từ jni

JNI là gì?

JNI“Java Native Interface” trong tiếng Anh.

JNI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JNI“Java Native Interface”.

Java Native Interface: Giao diện Java Native.

Giải thích ý nghĩa của JNI

JNI có nghĩa “Java Native Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện Java Native”.