JOFA là gì? Nghĩa của từ jofa

JOFA là gì?

JOFA“Jonssons fabriker” trong tiếng Anh.

JOFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng JOFA“Jonssons fabriker”.

Jonssons fabriker: Jonssons fabriker.
Jofa - tiếng Thụy Điển, "Nhà máy của Jonsson".

Giải thích ý nghĩa của JOFA

JOFA có nghĩa “Jonssons fabriker”, dịch sang tiếng Việt là “Jonssons fabriker”.